Via Premium

Tüm dünyada Sağlık Turizmi (Medikal Turizm) faaliyetinden faydalanmaktan isteyen hastalar için geçerli olan genel işleyiş ve uluslararası akreditasyon süreci, Türkiye’de de şu şekilde ilerlemektedir:

 • Uluslararası sağlık hizmeti almak isteyen hasta, bulunduğu ülkedeki aracı kuruma başvurmaktadır.

 • Başvuru yapılan aracı kurum, hastaya ait tüm tıbbi kayıtları toplayarak hizmet alınmak istenen ülkenin formatında bu kayıtları kategorize etmektedir.

 • Başvuru yapılan aracı kurumun bağlantılı olduğu bir hekim, hasta dosyasını tıbbi danışmanlık adı altında değerlendirilmektedir.

 • Medikal sağlık hizmetiyle ilgili ortaya çıkabilecek masraflar dahil olmak üzere tahmini maliyet, sağlık tesisi ve işlemi gerçekleştirecek olan tıbbi hekimle ilgili bilgiler hastaya aktarılmaktadır.

 • Hastanın sürecin başlangıcıyla ilgili yazılı onay vermesinin hemen ardından, hastaya özel tıbbi tedavi seyahat formu hazırlanmaktadır. Eğer gerekiyorsa vize için de doküman hazırlanmaktadır.

 • Hastanın medikal sağlık hizmeti almak istediği ülkeye gerçekleştireceği yolculuk, ulaşım / transfer dahil aracı kurum tarafından koordine edilmektedir.

 • Hastanın gideceği ülkedeki temas noktasına, ulaşım bilgileri verildikten sonra, kontrol ilgili kişi ya da kuruma devredilmektedir.

 • Aracı kurum, hastanın tedavi süresi boyunca durumu hakkında günlük olarak bilgi almakta ve gerekiyorsa yakınlarına da bilgi aktarmaktadır.

 • Tedavi bittikten sonra, hastanın vaka yöneticisi tarafından transferinin sağlanmasını aracı kurum kontrol etmektedir.

 • Hastanın kendi ülkesinde dönmesinin ardından karşılanması sağlanmakta ve hasta evine ulaştırılmaktadır.

 • Tedavi süreciyle ilgili hastanın sigorta şirketi ve aile hekimine raporlama yapılmaktadır.

 • Sağlık hizmeti alan hastadan, tüm süreçlerle ilgili geribildirim alınmaktadır.

Süreç Nasıl İlerliyor?