Via Premium

Hasta hakları, Lizbon Bildirgesinde tüm dünya için geçerli olmak üzere ortaya konulmuştur. Bu bildirge genel hatlarıyla hasta-hekim ilişkisini kapsamaktadır.  

 • ListHastanın, hekimini özgürce seçme hakkı bulunmaktadır.
 • ListSağlık hizmeti almak için hastaneye başvuran her bireyin; dil, din, ırk gibi ayrımlar yapılmaksızın, tüm hizmetlerden yararlanma hakkı vardır.
 • ListHastanın, herhangi bir dış etki altında kalmadan, tamamen kendi özgür iradesiyle, klinik ve etik kararlar verebilen hekim tarafından bakılabilme hakkı vardır.
 • ListHastanın, yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme veya reddetme hakkı vardır.
 • ListHasta, hekimden tüm tıbbi bilgi ve özel hayatına ilişkin bilgilerin gizliliğine saygı duyulmasını bekleme hakkına sahiptir.
 • ListHasta; kişisel bilgilerinin, sağlık durumunun, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • ListHasta, sağlık hizmetini aldığı yerin imkanı doğrultusunda, ve tedaviye engel olmadığı müddetçe, dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.
 • ListHastanın saygı görülerek; güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 • ListHastanın, tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır.
 • ListHastanın, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi / refakatçi kabul etme hakkı vardır.
 • ListHastanın sağlık hizmetlerinden sürekli yararlanma isteğinde bulunma hakkı vardır.